ป้ายทะเบียนเก่าหาย! อยากขอป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ ทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หาย หรือชำรุด เป็นสิ่งที่เหล่าไบเกอร์สามารถเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้บ่อยๆ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขัง หรืออุบัติเหตุ ก็สามารถทำให้ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หลุดหายไปกับน้ำหรือชำรุดได้ วันนี้เราเลยมีคำแนะนำสำหรับชาวไบเกอร์ที่อยากจะขอป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ต้องทำอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ตามไปดูในบทความนี้กัน

ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หาย ต้องแจ้งความหรือไม่

ในกรณีที่ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณหาย สามารถยื่นขอป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่กรมการขนส่งได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งความ ซึ่งคุณจะได้รับป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันหลังจากยื่นคำขอ และในระหว่างนี้คุณสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถได้เมื่อถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

เอกสารสำหรับขอป้ายทะเบียนรถใหม่ ใช้อะไรบ้าง

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง)
 2. บัตรประชาชนของเจ้าของรถ
 3. หากให้ผู้อื่นมาดำเนินการขอป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่แทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย

หากเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ติดไฟแนนซ์และต้องการดำเนินการเอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. คู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง (อาจต้องจ่ายค่ามัดจำ เพื่อยืมคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงออกมาเพื่อดำเนินการเอง)  
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ
 3. หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 4. หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ทั้งนี้ในกรณีที่รถมอเตอร์ไซค์ที่ติดไฟแนนซ์อยู่ ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หาย เจ้าของรถสามารถติดต่อทางบริษัทไฟแนนซ์ในสาขาต่างๆ ที่อยู่ใกล้ ให้ทางบริษัทไฟแนนซ์ไปดำเนินการขอป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ให้ได้เช่นกัน

รถมอเตอร์ไซค์นิติบุคคล ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอป้ายทะเบียนรถใหม่

 1. คู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 3. สำเนาบัตประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนาม)
 4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียมในการขอป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่

     ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการขอป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่กรมขนส่งทางบก จะมีค่าป้ายทะเบียนราคา 100 บาท ค่าคำขอป้ายทะเบียนรถใหม่  5 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105 บาท (กรณีที่ไปดำเนินการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ด้วยตนเอง) หากไม่สะดวกเดินทางไปยื่นขอป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ด้วยตนเอง ก็สามารถใช้บริการของเอกชนได้ ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านั่นเอง

ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เป็นของสำคัญที่ไม่ควรปล่อยให้สูญหายหรือชำรุด หากรถมอเตอร์ไซค์ของชาวไบเกอร์คนไหนมีความเสี่ยงป้ายทะเบียนรถจะหลุดหายหรือชำรุด แนะนำว่าให้รีบดำเนินการขอป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่จะดีที่สุด เพราะหากป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หลุดหายและขับขี่ไปบนท้องถนน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

 

Sangchaimotorsale Line

สนใจรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

ยามาฮ่า เชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ สาขา ราชดำเนิน (สำนักงานใหญ่)
เวลาทำการ: 08:00น.-17:00น.
โทรศัพท์: 053 225 28

ยามาฮ่า เชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ สาขา รวมโชค
เวลาทำการ 08:30น.-17:30น.
โทร 053-114817

ยามาฮ่า เชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ สาขา โชตนา
เวลาทำการ 08:00น.-17:00น.
โทร 053-111969

ยามาฮ่า เชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต
เวลาทำการ 08:30น.-17:30น.
โทร 0987499860

ยามาฮ่า เชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ สาขา บวกครก
เวลาทำการ 09:00น.-18:00น
โทร 053-241156

ยามาฮ่า เชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ สาขา กาดสามแยกสันทราย
เวลาทำการ 09:00น.-18:00น.
โทร 053492546

ยามาฮ่า เชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ สาขา สันป่าข่อย
เวลาทำการ 09:00น.-18:00น.
โทร 053144651

ยามาฮ่า เชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ สาขา ราชภัฏเชียงใหม่
เวลาทำการ 08:00น.-17:00น.
โทร 0629756438

ยามาฮ่า เชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ สาขา หนองหอย สันป่าเลียง
เวลาทำการ 08:00น.-17:00น.
โทร 053803111

ยามาฮ่า เชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ สาขา กาดธานินธ์
เวลาทำการ 08:00น.-17:00น.
โทร 053-215291