สาขา สันทราย (กาดสามแยก)

ที่อยู่ :
16 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ด, สันทรายน้อย, สันทราย, Chiang Mai 50210
เวลาเปิด – ปิด 
9:00 – 18:00 น. วันจันทร์ – เสาร์ 

เบอร์โทรศัพท์ : 053492546

ที่อยู่ :
16 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ด, สันทรายน้อย, สันทราย, Chiang Mai 50210
เวลาเปิด – ปิด 
9:00 – 18:00 น. วันจันทร์ – เสาร์ 

เบอร์โทรศัพท์ : 053492546

คลิกดูเส้นทาง การเดินทาง