สาขา โรบินสัน-แอร์พอร์ต

ที่อยู่ :
179 ม.7 ถนน, เชียงใหม่-หางดง ตำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
เวลาเปิด – ปิด
8:30 – 17:30 น. วันจันทร์ – เสาร์ 

เบอร์โทรศัพท์ : 053 201 818 หรือ 098 749 9860

ที่อยู่ :
179 ม.7 ถนน, เชียงใหม่-หางดง ตำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
เวลาเปิด – ปิด
8:30 – 17:30 น. วันจันทร์ – เสาร์ 

เบอร์โทรศัพท์ : 053 201 818 หรือ 098 749 9860

คลิกดูเส้นทาง การเดินทาง