สาขา โชตนา

ที่อยู่ :
82, 1/2 ถนน โชตนา ช้างเผือก, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

เวลาเปิด – ปิด 
8:00 – 17:00 น. วันจันทร์ – เสาร์ 

เบอร์โทรศัพท์ : 053111969

ที่อยู่ :
82, 1/2 ถนน โชตนา ช้างเผือก, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

เวลาเปิด – ปิด 
8:00 – 17:00 น. วันจันทร์ – เสาร์ 

เบอร์โทรศัพท์ : 053111969

คลิกดูเส้นทาง การเดินทาง