Author Archives: Marlika Tarat

ยามาฮ่าเชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ มีทั้งหมด10สาขาใกล้บ้านท่าน

ยามาฮ่าเชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ ก่อตั้งมาร่วม70ปี โดยคุณอุดม คุณเพชรเรียง โตแสงชัย ซึ่งปัจจุบันยามาฮ่าเชียงใหม่ แสงชัยมอเตอร์เซลส์ มีสาขาอยู่ทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อบริการให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการและเข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเชียงใหม่ที่เหมาะสมกกับลูกค้าแต่ละท่านที่สุด